آکواریوم و باغ خزندگان منطقه آزاد آنزلی


یکی از مناطق گردشگری و تجاری تازه تاسیس در کاسپین

یکی از مناطق گردشگری و تجاری در کاسپین که تازه هم تاسیس شده است مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم و باغ خزندگان که شامل بزرگترین تونل آکواریوم کشور به طول 40 متر و باغ خزندگان کشور، شهربازی سرپوشیده، بولینگ، سینمای چند بعدی، سوئیت های اقامتی و بخش های تجاری و خدماتی وهمچنین احداث اسکله‌های مارینا به عنوان مهمترین زیرساخت عملیاتی کردن گردشگری دریایی در دریای خزر مطرح است و به عنوان مهمترین زیرساخت فعال سازی گردشگری دریایی در دریای خزر در دستور کار قرار دارد. در این اسکله تفریحی با امکان پهلوگیری حدود 300 شناور، گام مهمی در جهت ایجاد و توسعه گردشگری دریایی و اشتغالزایی در این بخش از صنعت گردشگری برداشته می‌شود.
 

کلمات کلیدی: آکواریوم شمال کشور منطقه آزاد باغ خزندگان در منطقه آزاد